electromagnetic interference

Discussions about the electronics
Post Reply
jaco
Posts: 5
Joined: Sun Jun 30, 2013 3:52 pm

electromagnetic interference

Post by jaco »

De ventilator van het hotend doet het niet.
Op het Electro bord heb ik de draden van beide ventilatoren omgedraaid, dus die van het blaasmond heb ik op die van het hotend gezet 1e blokje en die van het hotend op die van de blaasmond 2e blokje. Nu doet hij het wel en de blaasmond niet.
Conclusie: de storing zit in het electro bord.
Er was een draad van de ventilator afgebroken mogelijk kortsluiting veroorzaakt
Hoe kan ik dit oplossen?
Wie weet raadt?

The fan hotend does not.
On the Electro board I flipped the wires from both fans, so that the nozzle I put that of the hotend 1st block and the hotend that of the nozzle block 2. Now he does not. Well and the nozzle
Conclusion: the fault is in the electric board.
There was a wire of the fan broken possible short circuit caused
How can I fix this?
Who knows recommend?

Post Reply

Return to “Electronics”